برچسب: کمبود دارو

1 مرداد 1400
اخبار

مدیر درمان تـامین اجتماعی استان اصفهان خبر داد

کاهش سن مرگ و میر بیماران کرونایی به زیر ۵۰ سال

مدیر درمان تـامین اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه سن مرگ و میر بیماران کووید به زیر ۵۰ سال رسیده است، گفت: در بیمارستان های تامین اجتماعی استان کمبود دارو نداریم و داروها به دلیل عوارض جانبی کمتر استفاده می شوند.