برچسب: کمبود خون

اخبار
21 مرداد 1400 - 11:15 ق.ظ

اصفهان نیاز بیشتری به گروه‌های خونی منفی دارد

علی فتوحی مدیرکل انتقال خون استان اصفهان از کاهش 8 درصدی مراجعه اصفهانی ها به مراکز انتقال خون به دلیل کرونا خبر داد و گفت: ذخیره خون در صورتی مطلوب است که به 7 روز رسیده باشد اما در حال حاضر میزان ذخیره خون در این استان مطلوب نیست چرا که به 5 روز رسیده است .