برچسب: کمبود تخت

27 فروردین 1400
اخبار

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران:

با کمبود تخت‌ بیمارستانی مواجه هستیم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: به دلیل حجم مراجعات بیماران غیرکرونایی و افزایش مراجعات کرونایی، با کمبود تخت‌های بیمارستانی مواجه شده ایم.