برچسب: کمبود بارش

16 شهریور 1400
اجتماعی

حاکمیت شرایط کم بارشی شدید از ابتدای سال آب جاری بر استان اصفهان

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان گفت: در حال حاضر تمامی  شهرستان های استان کمبود بارش قابل ملاحظه ای نسبت به مقدار بلند مدت را نشان می دهند.