برچسب: کمبود انسولین

9 شهریور 1400
اخبار

سن غربالگری دیابت نوع دو به ۳۵ سال کاهش یافت

با توجه به افزایش جمعیت چاق و دارای اضافه وزن، محققان آمریکایی توصیه می‌کنند که سن غربالگری دیابت نوع دو باید از ۴۰ سال به ۳۵ سال کاهش یابد.