برچسب: کمبود اعتبارات

10 شهریور 1400
اجتماعی

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان تاکید کرد::

لزوم کمک‌های خیرین به مددجویان بهزیستی

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به تعدد وظایف بهزیستی و گستردگی جامعه هدف بهزیستی، بر لزوم اهدای کمک‌های خیرین به این سازمان برای پیشبرد بهتر وظایف تعیین شده ‌به منظور بالا بردن سطح کیفی زندگی مددجویان تحت پوشش تأکید کرد.