برچسب: کمبود آهن

22 مهر 1400
اخبار

یافته محققان آلمانی؛

کمبود آهن در رژیم غذایی منجر به بیماری قلبی می شود

به گفته محققان اروپایی، آهن برای سلامتی بسیار مهم است و مقدار کم آن در رژیم غذایی ممکن است منجر به بیماری قلبی شود.