برچسب: کمبود آب و علوفه

20 شهریور 1400
اجتماعی

حیات وحش اصفهان از خطر خشکسالی امسال نجات یافت

خشکسالی معضلی است که سال‌های اخیر اصفهانی‌ها را با چالش‌هایی از جمله سهمیه‌بندی آب مواجه کرده، اما تابستان امسال حیات وحش استان هم از این مخاطره در امان نبود و از اواسط بهار چراغ خطر کمبود آب و علوفه در مناطق تحت حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان روشن شد.