برچسب: کمبود،آب،شرب،اصفهان

30 شهریور 1400
اخبار

سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

به دلیل کمبود آب مجبور شدیم چاه ها را وارد مدار کنیم

مهرداد خورسندی؛ سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: امسال به دلیل کمبود آب مجبور شدیم بسیاری از چاه ها را وارد مدار کنیم و مردمی که سال‌ها به آب تصفیه خانه عادت کردند وقتی که از آب چاه استفاده می کنند سنگینی آن را متوجه می شوند.