برچسب: عملیات پرواز

11 شهریور 1399
اخبار

دبیر کمیته هوانوردی:

آمادگی برای پرواز نخستین تاکسی هوایی تا پایان سال

دبیر کمیته هوانوردی عمومی شرکت فرودگاه‌ها گفت: چنانچه تا سه ماه دیگر گواهینامه انجام عملیات پرواز دریافت شود، می‌توان تا پایان سال شاهد نخستین پروازهای ایرتاکسی (تاکسی هوایی) در کشور بود.