برچسب: عمر ناوگان

5 مرداد 1400
اجتماعی

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:

261 دستگاه اتوبوس در 4 سال اخیر خریداری شد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: 261 دستگاه اتوبوس در 4 سال اخیربرای نوسازی و توسعه ناوگان اتوبوسرانی شهر اصفهان خریداری شده است.