برچسب: عمرانی و کشاورزی

3 خرداد 1401
اخبار

فاز نخست افتتاح پروژه های مناطق آزاد در دولت سیزدهم رقم می خورد؛

82 پروژه صنعتی، عمرانی و کشاورزی در 5 منطقه آزاد و 7 منطقه ویژه اقتصادی فردا در فاز نخست افتتاح پروژه های مناطق آزاد در دولت سیزدهم به افتتاح می رسد.