برچسب: عمارت عالی قاپو

29 تیر 1399
استان اصفهان

عمارت عالی قاپو

کاخ عالی قاپو در میدان نقش جهان اصفهان از زیباترین نمونه‌های معماری دوره صفویان به شمار می‌آید.