برچسب: عمارت سعدی

23 مرداد 1401
اخبار

ادامه سلسله نشست‌های شب‌های خاطره در عمارت سعدی حوزه هنری

چندی است سلسله نشست‌هایی با عنوان شبهای خاطره در عمارت سعدی حوزه هنری اصفهان برگزار می‌شود