برچسب: علی ناظری

18 آذر 1399
استان اصفهان

علی ناظری مدیر روابط عمومی سپاهان شد

با حکم محمدرضا ساکت، مدیرعامل باشگاه سپاهان، علی ناظری به عنوان مدیر جدید روابط عمومی باشگاه سپاهان منصوب شد.