برچسب: علی موسوی

24 فروردین 1401
اجتماعی

توئیت نماینده مجلس در مورد اینترنت خطاب به وزیر ارتباطات؛

نمی توانید مشکل را حل کنید استعفا بدهید!

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از افزایش قیمت بسته های اینترنت انتقاد کرده است.او به وزیر ارتباطات گفت که اگر نمی تواند مشکل را حل کند، استعفا بدهد. در روزهای اخیر نمایندگان دیگر مجلس هم به زارع پور وزیر ارتباطات، برای افزایش قیمت بسته های اینترنتی تذکر داده اند.