برچسب: علی مقواساز جانشین فرماندهی سپاه صاحب الزمان استان اصفهان

25 مرداد 1400
اجتماعی

جانشین فرماندهی سپاه صاحب الزمان استان اصفهان مطرح کرد؛

خیز جدید بسیج برای مقابله با کرونا

سردار سرتیپ دوم پاسدار علی مقواساز جانشین فرماندهی سپاه صاحب الزمان استان اصفهان محورهای هشت گانه مأموریت جدید بسیج برای مقابله با کرونا بعد از بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب را تبیین کرد.