برچسب: علیرضا زالی

29 مرداد 1399
اخبار

«تهران» در وضعیت قرمز است

رئیس ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران گفت: شرایط کرونا در تهران تغییرقابل توجهی نداشته است و از نظر طبقه بندی بیماری، پرخطر و قرمز است؛ به همین دلیل قرار شد محدودیت‌ها برای هفته آتی نیز تمدید شود.