برچسب: علی‌اکبر متکان

13 مرداد 1401
اخبار

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو – ایران منصوب شد

وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی "علی‌اکبر متکان" را به عنوان دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو _ ایران منصوب کرد.