برچسب: عدالت رسانه ای

اخبار
27 شهریور 1400 - 1:19 ب.ظ

اهالی رسانه در استان اصفهان اعلام کردند::

پدرام پاک آیین دارای سوابق ارزنده در معاونت مطبوعاتی است

صاحب امتیاز روزنامه های عصر اصفهان و یاقوت وطن در نامه ای خطاب به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد از سوابق ارزنده پدرام پاک آیین دفاع کرد.