برچسب: عدالت آموزشی در مدارس

آموزش و پرورش
22 تیر 1401 - 7:00 ب.ظ

توسعه هدفمند مدارس غیردولتی به گسترش عدالت آموزشی کمک می‌کند

رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی گفت: توسعه هدفمند مدارس غیردولتی به گسترش عدالت آموزشی در مدارس دولتی کمک می‌کند.