برچسب: عباس مهری

یادداشت میهمان استاد سید رضا طباطبایی، بازمانده نسل بزرگان
25 آبان 1402 - 3:00 ب.ظ

استاد سید رضا طباطبایی، بازمانده نسل بزرگان

نغمه‌های برآمده از حنجره بلبلان بهاری، آمیخته با آوای آب در زاینده¬رود، پیوندی ناگسستنی دارند. گویی صدای فرح بخش زنده رود به نواختن آمده تا چهچهه بلبلان را به موسیقی دلنشین مبدل سازد. در این میان، سید رضا طباطبایی، زاده 1324 خورشیدی، همو که ریشه در تبار واپسین رسول خدا دارد، به روزگار نوجوانی، دل خوش به آن بود تا بانگ رسایش را که دیگران شیفته شنیدنش بودند همچون بلبلان کنار رود، آزاد ساخته، تا دل شدگان دل باخته در پیرامون زنده رود را به شوق آورد.

یادداشت میهمان استاد مهدی نوایی و انتقال میراث گذشته
11 آبان 1402 - 8:35 ب.ظ

استاد مهدی نوایی و انتقال میراث گذشته

از دوران کودکی، نوجوانی و حتی جوانی استاد مهدی نوایی چیزی نمی‌دانیم. تنها مطالبی که در شرح زندگانی این استعداد موسیقی، که انتقال دهنده میراث قدیم به ویژه عصر قاجار به دوران ما می باشد به دست ما رسیده، تاریخ ولادت تقریبی اش یعنی سال 1262 خورشیدی، به روزگار سلطنت ناصرالدین شاه بر ایران و در اصفهان است و گفته شده که نام پدرش علی اکبر بوده و در زمره اهل دانش و ادب شمره شده است.