برچسب: عباس زمانی

اخبار
29 تیر 1401 - 7:30 ق.ظ

مدیرگروه علوم ارتباطات دانش پژوهان پیشرو خبر داد:

توسعه دانش ارتباطات استان اصفهان با راه اندازی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات و مدیریت رسانه

با راه اندازی کارشناسی ارشد رشته های علوم ارتباطات و مدیریت رسانه در اصفهان، مسیر توسعه دانش ارتباطات در استان و کشور هموارتر می شود.