برچسب: عامل و مشارکت سازمان ها

اجتماعی
23 شهریور 1400 - 4:00 ب.ظ

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان:

دستگاه های دولتی در اصفهان ملزم به همکاری با پلیس می شوند

سید مجتبی ایزدی مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان در نشست با نمایندگان دستگاه های دولتی که با هدف هرچه بهتر برگزار شدن برنامه های هفته ناجا در استان برگزار شده بود، از تهیه و تدوین برنامه ای برای الزام دستگاه های دولتی به همکاری با پلیس و مشارکت آنها در جهت ایجاد امنیت پایدار در استان خبر داد.