برچسب: عامل اصلی پیوند مفاهیم عاشورایی با جامعه

اخبار
6 شهریور 1401 - 3:00 ب.ظ

در اولین شب مراسم تعزیه «زخم عتیق» مطرح شد:

مسافرآستانه: تعزیه عامل پیوند مردم با فرهنگ عاشورایی است

دبیر پیشین جشنواره بین‌الملل تئاتر فجر معتقد است: از تعزیه می‌توان به‌عنوان عامل اصلی پیوند مفاهیم عاشورایی با جامعه نام برد، یعنی اقشار ما از هر نوع تفکری در تعزیه یک وجه مشترک دارند و آن پیوندشان با فرهنگ عاشورایی است که آن را تأثیرگذار و ماندگار کرده است.