برچسب: عارف رفیعی

تئاتر درباره یک اسطوره
20 آبان 1402 - 10:00 ق.ظ

درباره یک اسطوره

"من خواب میبینم که در یک سردابه قرون وسطایی سلاخی میشوم" روزی که این دیالوگ را برای حمید هامون می نوشت حتی تصورش را نیز نمی توانست بکند که سالها بعد این دیالوگ برای خودش جلوی دوربین بیرحم روزگار به نمایش دربیاید.

نقد فیلم سبک ها و مکتب های ادبی : اکسپرسیونیسم
12 مهر 1402 - 10:00 ق.ظ

انفجار درونیات

سبک ها و مکتب های ادبی : اکسپرسیونیسم

ادبیات و سینما همواره ارتباط تنگاتنگی داشته اند . بدان گونه که نمیتوان هیچ کدام را مستقل از یک دیگر تصور کرد . سینما و تئاتر پیش از آن که بر جولانگاه حقیقی خود یعنی صحنه نمایش و پرده نقره ایی ظاهر شوند ، ابتدا بر صفحه کاغذ نویسنده در مدیوم فیلمنامه و نمایشنامه ظاهر میشوند . همین مهم ترین دلیل است برای آن که نتوان سینما و تئاتر را از ادبیات جدا کرد ، به عبارت دیگر ادبیات پایه اصلی سینما و تئاتر است و تئاتر و سینما را نمیتوان بدون آن متصور شد. دلیل دیگر برای اثبات این رابطه عمیق الهام گرفتن سینما و تئاتر از ادبیات است، از تئاتر های یونان باستان تا تئاتر های امروز سالن برادوی و از تصویر های متحرک صامت در اواخر قرن نوزدهم تا پرده های آی مکس امروزی، سینما و تئاتر همواره از ادبیات وام گرفته و ادبیات را منبع الهامی برای آثار خود قرار داده اند. ادبیات نه تنها در سینما و تئاتر بلکه در هنر های دیگر همانند معماری و نقاشی نیز تاثیر خود را گذاشته است. همین دلایل به روشنی میتواند هر هنرمندی را قانع کند که برای رسیدن به درک و شناخت از هنر خود ابتدا به درک و شناخت عمیقی از ادبیات نیاز دارد.