برچسب: عادت های رانندگی

اجتماعی
19 تیر 1400 - 7:33 ق.ظ

روانشناسی ترافیک

اصلاح شخصیت ترافیکی در نتیجه آشنایی با روانشناسی ترافیک

عامل ترافیک و تردد از جمله پیامدهای زندگی شهرنشینی در عصر حاضر است که مستلزم رفتارها و برقراری روابطی خاص و البته نه چندان پیچیده می‌باشد، این نیاز آن قدر مهم و فراگیر بوده که شاخۀ جدیدی در روانشناسی به نام «روانشناسی ترافیک» را ایجاد کرده است.