برچسب: طیف های نوری

اقتصادی
10 شهریور 1400 - 1:00 ب.ظ

تشخیص کرونا با طیف‌سنج ایران‌ساخت سرعت گرفت

تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی و مطالعاتی از کالاهای راهبردی است که زیر سایه تحریم قرار دارند؛ طیف‌سنج‌ها از مهم‌ترین این تجهیزات به شمار می‌رود.