برچسب: طوسی

دیدنی
15 فروردین 1399 - 1:00 ب.ظ

آرامگاه فردوسی

در آرامگاه فردوسی ، پیکر شاعر نامی سرزمین ایران و سراینده ی شاهنامه قرار دارد که کارشناسان و بزرگان شعر و ادب فارسی، حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی را بزرگ‌ترین سرایندهٔ پارسی‌گو می دانند.