برچسب: شورای عالی فرهنگی

19 اسفند 1400
مذهبی

یادداشت؛

کانون های فرهنگی ، هنری مساجد اصفهان بالنده و پرچالش

شورای عالی انقلاب فرهنگی در 18 اسفندسال 1371 طی صورتجلسه ای، «ستاد عالی کانون های فرهنگی، هنری مساجد کشور» را تصویب کرد؛ یکی از وظایف تعریف شده برای کانون های فرهنگی هنری مساجد با توجه به منویات مقام معظم رهبری، مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن است که امروزه دشمن با ابزار رسانه و تبلیغات گسترده به دنبال تحریف حقایق و واقعیت های دین مبین اسلام، انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی است؛ براین اساس اعضای کانون های مساجد موظفند به عنوان افسران جنگ نرم، با تبیین جهادی حقایق، به مقابله با دشمن بپردازند.