برچسب: رژیم پهلوی

اخبار
17 شهریور 1400 - 8:00 ق.ظ

قیام ۱۷ شهریور؛ تبلور وحدت مردم و تضعیف پایه‌های رژیم پهلوی

قیام ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ خورشیدی یکی از تاثیرگذارترین حرکت‌های مردم برای رسیدن به پیروزی علیه رژیم پهلوی بود. کشتار این روز موجب شد که شکافی بزرگ میان مردم و دولت به وجود آید به طوری که صحنه سیاست از میزهای مذاکره به خیابان ها و محله های فقیرنشین پرجمعیت کشانده شد.