برچسب: رشد اسعدادها

اجتماعی
3 شهریور 1400 - 8:30 ق.ظ

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان

هزار کلاس درس در اصفهان دو نوبته هستند

محمد اعتدادی؛ مدیرکل آموزش و پروش اصفهان گفت: بیش از هزار کلاس درس در استان ۲ نوبته است که عمده آن آن در ناحیه ۴ و ۶ شهر اصفهان قرار دارد.