برچسب: رشد،اجاره،نشینی،گرانی،مسکن

اخبار
28 شهریور 1400 - 11:30 ق.ظ

عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان خبر داد

افزایش ۴۰ درصدی اجاره‌نشینی در یک سال گذشته

سیدمحمد مرتضوی؛ هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان، تولید مسکن را تنها راهکار خروج بازار اجاره از فشار تقاضا دانست و گفت: آمارها حکایت از افزایش ۴۰ درصدی اجاره‌نشینی در یک سال گذشته دارد که ناشی از پایین آمدن قدرت خرید مسکن است.