برچسب: رشته های دوخت

اجتماعی
3 شهریور 1400 - 8:00 ق.ظ

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان:

ماموریت اصلی دانشگاه، آموزش رشته های مهارتی با هدف اشتغالزایی است

در نشست رئیس دانشگاه جامع علنمی کاربردی اصفهان و روسای دیگر واحدهای دانشگاه درسطح استان با خبرنگاران، سیاستگزاری دانشگاه علمی کاربردی برای توسعه و ترویج رشته های مهارتی با هدف اشتغالزایی بعنوان ماموریت اصلی مراکز علمی کاربردی مطرح شد.