برچسب: رسانه ها و مالیات

اجتماعی
7 اسفند 1401 - 2:20 ب.ظ

یکی برسرشاخ بن می برید!

در حکایت تصویب گرفتن مالیات از مطبوعات

معمولا اینطور است که مسولان و نمایندگان محترم مجلس، ید طولا و نطق غرایی در تحقیر و طرد رسانه هایی مانند بی بی سی و امثالهم دارند. نگارنده قادر است صدها نمونه شاهد بیاورد که در مواقع بحران آفرینی ، مسولان و نمایندگان ما شجاعانه درمقابل آن رسانه ها ایستاده و اباطیل شان را پاسخ گفته و به تنویر افکار عمومی پرداخته اند.