برچسب: رسانه های مکتوب

اجتماعی
3 اسفند 1400 - 9:55 ب.ظ

روایت فعال رسانه‌ای فارس از مسائل مطبوعات و رهاوردهای نشست با استاندار

نشست صمیمی مدیران مطبوعات استان فارس با محمدهادی ایمانیه استاندار

نایب رئیس هیات مدیره خانه مطبوعات و خبرگزاری‌های استان فارس با اشاره به این‌که استاندار فارس در جلسه‌ای با مدیران مطبوعات استان پای درد دل، انتقادها و پیشنهادهای اهالی رسانه‌های مکتوب نشست، از دستورهای محمدهادی ایمانیه استاندار به ادارات کل در زمینه پرداخت حق اشتراک و آگهی استقبال کرد.