برچسب: رسانه های بین المللی

اصفهان
4 شهریور 1400 - 9:30 ق.ظ

آغاز عصر کوتوله ها:

رسانه ملی، رسانه میلی

هویت یک ملت در فرایند ارتباطات افراد آن جامعه با یکدیگر و با نهادهای اجتماعی شکل می‌گیرد. درست است که رهبران جامعه نقش مستقیم در هدایت افراد آن جامعه به سمت تعالی و تباهی دارند اما دراین فرآیند، همچون درخت نخل هم ریشه ها و هم شاخه ها همزمان برای حیات تمدن لازم هستند. ریشه‌ها، گذشته یک هویت و تمدن و شاخه‌ها، وضعیت امروز آن جامعه از طریق فرایند ارتباط همچون ماده مغذی در گردش حیات ارتباطات باعث تولید محصولات، برند ها و خدمات قابل عرضه به جامعه و جهان می شود تا در این دهکده جهانی ما نیز حرف و سهمی داشته باشیم. اساس این ارتباط مبتنی بر گفتگوی آزاد، بدون واسطه و تحریف نشده استوار است. گفت و گویی که از طریق آن بتوان اندیشه های نو و چرخه تفکر پویا را فعال نمود تا این چرخه باعث رشد اندیشه‌های ناب و خلاقانه گردد.