برچسب: رسانه صوت‌ و تصویـر فراگیـر

اخبار
5 شهریور 1401 - 2:00 ب.ظ

گزارش ساترا از وضعیت صدور مجوز پلتفرم‌ها در مردادماه؛

۳۱ رسانه صوت‌ و تصویر فراگیر مجوز گرفتند

رسانه صوت‌ و تصویـر فراگیـر در مرداد ماه سال جاری بـا سپری کردن مراحل اداری و احراز شرایط صدور مجوز، موفق بـه اخذ مجوز قطعی(مجوز دائمی) و غیرقطعی(مجوز موقت) از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر(ساترا) شدند.