برچسب: رسانه‌های اجتماعی

یادداشت
9 تیر 1401 - 3:00 ب.ظ

روزی به نام روز رسانه‌های اجتماعی

ارتباطات اجتماعی سوا از مکالمه رو در رو و چهره به چهره از قرن‌ها پیش از طریق نامه‌نگاری به تلگراف و از تلفن به رادیو و غیره سیر جریانی خود را طی کرده است. روشی انقلابی برای برقراری ارتباط به هر نحو ممکن.