برچسب: رتبه “شایسته تقدیر”

اخبار
24 مرداد 1400 - 3:00 ب.ظ

کسب رتبه “شایسته تقدیر”ویژه امور فرهنگی دینی آبفای اصفهان در توسعه و ترویج فرهنگ نماز

دفتر امور فرهنگی و دینی آبفای استان اصفهان (( رتبه شایسته تقدیر ویژه )) سال 1399 در بین دستگاه های اجرایی استان را به دلیل تلاش در جهت توسعه و ترویج فرهنگ نماز به خود اختصاص داد.