برچسب: راهیان نور

یادداشت
7 بهمن 1400 - 11:41 ق.ظ

مقاله؛

راهیان نور نیاز امروز جامعه دانش آموزی

حماسه های مردم این مرز و بوم در هشت سال دوران دفاع مقدس، ماندگار و فراموش شدنی نیست؛ حضور و نقش اقشار مختلف در این حماسه وایثار، از هر صنف و گروه و طبقه ای، حتی دین ومذهبی، برای کسی پوشیده نیست. یکی از راه های شناساندن این حماسه ها وترویج روح ایثار وفداکاری برای نسل های پس از جنگ، آشنایی آنها ازطریق آثار به جای مانده از سال های دفاع مقدس وتبیین ارزش های جهادی در قالب« اردوهای راهیان نور»است.