برچسب: رانتخواران

اخبار
29 بهمن 1400 - 12:43 ق.ظ

مقابله قاطع مدیر عامل انقلابی دخانیات با رانتخواران 

مدیرعامل انقلابی وجوان دخانیات کشور از رسیدگی قضایی به پرونده دلالی یکی از آقازاده های دولت قبل در این شرکت خبر داد.