برچسب: رادیو معارف

مذهبی
13 آذر 1399 - 10:04 ق.ظ

برای همکاری های فرهنگی و قرآنی مشترک؛

امضاء تفاهم نامه همکاری میان رادیو معارف و جامعه قرآنی عصر

مدیر رادیو معارف گفت: تبیین، نشر و ترویج مفاهیم و معارف ناب قرآنی از وظایف اصلی رادیو هست و برای رسیدن به این اهداف آمادگی کامل برای تعامل بیشتر با جامعه فرهنگی قرآنی عصر را داریم