برچسب: رئیس کمیسیون فرهنگی ـ اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی

اخبار
25 خرداد 1401 - 10:00 ق.ظ

جهان متفاوت کتابخوان‌ها| بنیانیان: نسخه‌پیچی درباره همه مسائل، میوه دوری از مطالعه عمیق است

رئیس کمیسیون فرهنگی ـ اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: اینکه افراد در صف نانوایی برای اقتصاد جامعه نسخه می‌پیچند و ایران را به ویرانه‌ای درست‌ناشدنی تشبیه می‌کنند، میوه و اثر دوری مردم از کتاب و مطالعه است.