برچسب: رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس

اخبار
6 تیر 1401 - 4:00 ب.ظ

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس گفت:

توسعه ترانزیت و لجستیک بین المللی از استراتژی های اصلی توسعه متوازن ارس

لازم است توسعه بخش ترانزیت و لجستیک بین المللی به عنوان یکی از استراتژی های اصلی توسعه متوازن ارس لحاظ شود.