برچسب: رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور

اجتماعی
2 مرداد 1401 - 6:00 ب.ظ

کارکنان شوراهای حل اختلاف به فکر استخدام نباشند

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: کسانی که عضو شوراهای حل اختلاف می‌شوند، برای استخدام وارد نشوند زیرا متضرر خواهند شد؛ فعالیت شورا افتخاری و هدف برقراری صلح است و چه بسا افرادی از آمال خود نیز در این مسیر انفاق کنند.