برچسب: رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری

اخبار
22 شهریور 1401 - 8:00 ق.ظ

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری:

عزم دولت برای رسیدگی به وضعیت نخبگان و بهبود شرایط آنان جدی است

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، عزم رئیس جمهور، دولت و حاکمیت برای رسیدگی به وضعیت نخبگان و بهبود شرایط آنان را جدی دانست.