برچسب: رئیس فدراسیون دوومیدانی

اخبار
20 شهریور 1401 - 4:00 ب.ظ

واکنش صیامی به پایان کار دبیر فدراسیون دوومیدانی

رئیس فدراسیون دوومیدانی گفت: ماموریت «علی رضایی» از طرف آموزش و پرورش برای دبیری فدراسیون دوومیدانی تمدید نشد و به همین دلیل کار او در این فدراسیون پایان یافت.