برچسب: رئیس شورای شهر اصفهان

اخبار
19 دی 1400 - 1:09 ب.ظ

رئیس شورای شهر به استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه اصفهان انتقاد کرد

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: علیرغم همه اعتراضات به صورت محدود مصرف سوخت مازوت در نیروگاه اصفهان به دستور برخی مقامات شروع شده است که ما همچنان به آن اعتراض داریم، گرچه اغلب سوخت نیروگاه اصفهان در حال حاضر گاز بوده و مازوت بخش کمی است.