برچسب: رئیس سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوا

اخبار
29 مرداد 1401 - 7:59 ب.ظ

عرضه کاغذ در بورس تصمیمی غیرکارشناسی است

رئیس سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوا ضمن اعلام مخالفت این سندیکا با عرضه کاغذ در بورس تاکید کرد، برای انجام این کار هیچ مشورتی با بخش خصوصی صورت نگرفته است.